Hệ thống đỗ xe kiểu PDX

Hệ thống đỗ xe kiểu PDX

Nguyên lý vận hành Thông qua các Panel nâng đỡ xe di chuyển sang trái phải và phối hợp di chuyển lên xuống, khiến cho các Panel đỡ xe di chuyển tuần hoàn, do đó thực hiện việc lưu trữ và lấy xe tại vị trí trên các tầng.

Hệ thống đỗ xe kiểu PDX

Thông báo